• The Insane Asylum BBS

  From Brokenmind@VERT/TIABBS to All on Wednesday, September 21, 2022 21:36:43
  ___ _ _ ___ _
  |_ _|| |_ ___ | |._ _ ___ ___ ._ _ ___ | . | ___ _ _ | | _ _ ._ _ _
  | | | . |/ ._> | || ' |<_-<<_> || ' |/ ._> | |<_-<| | || || | || ' ' |
  |_| |_|_|\___. |_||_|_|/__/<___||_|_|\___. |_|_|/__/`_. ||_|`___||_|_|_|
  <___'
  THe iNSaNe AsYLuM BBs
  tiabbs.synchro.net
  SysOp BrokenMind
  4 Node System Running Synchronet v3.19 Windows 10
  Registerd Tradewars Server
  1000 + files BBs Related Warez , Cracks Serials for BBS Packages, Doors, Utils, 700 + files for Synchronet BBS Mods,Shells,Baja,Doors,Misc


  -= Remote Game Servers =-
  Odin's Game Server , Prisoner's Game Lounge Valgalla Trade Wars

  ---
  Synchronet The Insane Asylum BBS - tiabbs.synchro.net